http://www.mnptaekwondo.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 สถานที่เรียน

 สมัครสมาชิก

 สั่งซื้อสินค้า

 Class เวลาเรียน

 ครูผู้สอน

 รวมรูปภาพ

 เบอร์โทร/ แผนที่

Main TKD

MNP Gym

สินค้า

สินค้ามาใหม่
สินค้าขายดี
 สินค้า MNP

ปฎิทิน

« March 2020»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
MNP ศรีวรางค์


       

โรงเรียนอนุบาลศรีวรางค์ ตั้งอยู่บน  ถนนลาดพร้าว ซ.69 แขวงวังทองหลาง เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310 แขวงวังทองหลาง เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310

ติดต่อ  02-538-9087 02-530-3729

 

โรงเรียนอนุบาลศรีวรางค์ได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 โดยอาจารย์ สุจิรา มณีสุวรรณสิน ซึ่งสำเร็จการศึกษาทางด้านอนุบาล ก่อตั้งโดยมุ่งหวังให้การศึกษาแก่บุตรหลาน และเด็กในชุมชนใกล้เคียง โรงเรียนอนุบาลศรีวรางค์มีความพร้อมในด้านต่างๆ ทั้งด้านสถานที่ที่ปลอดภัย ไม่มีเสียงรบกวนและปราศจากมลภาวะต่าง ๆ

 

โรงเรียนอนุบาลศรีวรางค์มีปรัชญาของโรงเรียนว่า ความรัก ความรู้ คู่คุณธรรม มาเรียน มาเล่น อย่างมีระบบ ครบทุกขั้นตอน หลักสูตรจึงเน้นการจัดประสบการณ์ความพร้อมที่พัฒนาเด็กให้มีความรู้ในทุก ๆ ด้าน ทั้งทางด้านวิชาการ สังคม อารมณ์ และความสามารถพิเศษ โดยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก และสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ


 

หลักสูตรการเรียนนั้น   มีการเปิดรับสมัครนักเรียนทั้งหญิงและชาย ตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล (1 ปีครึ่ง) ถึง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 (6ปี)ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

        
  

       
   
อนุบาลศรีวรางค์  มีประเภทกีฬาเทควันโด  เพื่อให้นักเรียน เด็กๆที่สนใจ  อยากเล่นกีฬาที่มีประโยชน์มากกว่าการออกกำลังกาย   แต่มีเพิ่มมาในด้านการฝึกทักษะไหวพริบ  การกล้าตัดสินใจ   การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  ที่สำคัญคือได้วิชาศิลปะป้องกันตัวแนบท้ายไปอีกด้วย  นั่นเพราะสังคมในปัจจุบัน  บุตรหลานท่าน  ต้องมีพัฒนาการทางด้านร่างการและสติปัญญา รวมถึงบุคลิกลักษณะที่สามารถดูแลตัวเองได้ตลอดเวลา  เนื่องจากในสังคมมีอันตรายรอบด้าน  มิจฉาชีพ อาชญากรรม  การล่อลวง  ทำร้าย  ท่านผู้ปกครองจึงควรเสริมทักษะความสามารถด้านการป้องกันตัวให้แก่เด็กๆ  เพื่อใช้ประโยชน์ในยามจำเป็น
    

view

MNP 5 แยก ปากเกร็ด

MN P ว.ษ.(ปากเกร็ด)

MNP ปาริชาต

MNP ศรีวรางค์

Download

view