http://www.mnptaekwondo.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 สถานที่เรียน

 สมัครสมาชิก

 สั่งซื้อสินค้า

 Class เวลาเรียน

 ครูผู้สอน

 รวมรูปภาพ

 เบอร์โทร/ แผนที่

Main TKD

MNP Gym

สินค้า

สินค้ามาใหม่
สินค้าขายดี
 สินค้า MNP

ปฎิทิน

« March 2020»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
MNP ปาริชาต

  

                  โรงเรียนอนุบาลปาริชาต  ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2546  ของกระทรวง

ศึกษาธิการ   เป็น 2 ภาษา    คือสอนเป็นภาษาไทยและสอนเป็นภาษาอังกฤษ (English Program)  ตั้งแต่ปีการศึกษา2547

เป็นต้นมา  โดยมุ่งเน้นให้เด็กปฐมวัย (3-5ปี) มีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์-จิตใจ  สังคม และสติปัญญา เต็มตาม

ศักยภาพ เหมาะสมกับวัย  ความแตกต่างระหว่างบุคคล  เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและคุณลักษณะ  
หลักสูตรและแนวการสอน


             ขอบข่ายการจัดประสบการณ์ โรงเรียนอนุบาลปาริชาต เปิดสอนเป็น 2 กลุ่ม คือสอนเป็นภาษาไทยสำหรับหลักสูตร

ปกติ และสอน เป็นภาษาไทย 50% ภาษาอังกฤษ 50% ของเวลาเรียน สำหรับหลักสูตร EP (English Program) เป็น ไปตาม

เกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
            อีกทั้งยังส่งเสริมทักษะด้านกีฬาแก่นักเรียนในโรงเรียน  เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ  ไหวพริบปฏิภาณ  กล้าคิดและ

ตัดสินใจ  เพื่อดูแลตัวเองได้ยามจำเป็น  จึงร่วมกับ MNP เปิดให้มีการเรียนการสอนเทควันโด  ทุกวันเสาร์ เวลา 10.00 น.

ไม่จำกัดเพศ และอายุ  ทั้งยังเปิดรับนักเรียนโรงเรียนอื่นที่สนใจ  หรืออยู่บริเวณใกล้เคียง  


 

             สถานที่สำหรับจัดการเรียนการสอน  เป็นห้องพื้นพรมที่ป้องกันอันตรายได้  โอ่โถงเหมาะแก่การฝึกซ้อม  ปลอดภัย

จากบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง  จึงไม่จำเป็นต้องเป็นกังวลหากจะส่งบุตรหลานมาเรียนที่นี่  สิ่งแวดล้อมรอบๆร่มรื่น  ปลอด

โปร่งโล่งสบาย  สามารถนั่งรอบุตรหลานระหว่างเรียนได้  สนใจติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธุรการโรงเรียนปาริชาต

ที่ตั้งโรงเรียน :

 
           -   บางบัวทอง   นนทบุรี   


เบอร์โทร  :  02-977-1562-4


ที่ตั้งโรงเรียน :view

MNP 5 แยก ปากเกร็ด

MN P ว.ษ.(ปากเกร็ด)

MNP ปาริชาต

MNP ศรีวรางค์

Download

view